חקלאות, כלכלה ושיווק

חטיבת לימודים בין-חוגית לתואר "בוגר", משותפת לחוגים: מדעי הצמח בחקלאות (710); הגנת הצומח (715); לכלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות (717); מדעי בעלי-חיים (718);ביוכימיה ומדעי המזון (722); מגמת ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729).

רכז: ד"ר א' היימן, כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות

יועצים: פרופ' ד' וייס, החוג למדעי הצמח בחקלאות

       פרופ' י' אוקון, החוג להגנת הצומח

       ד"ר א' שמחון, החוג לכלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות

       פרופ' ב' סיון-לבבי, החוג למדעי בעלי-חיים

       ד"ר א' פרוי, החוג לביוכימיה, מדעי המזון

       ד"ר ע' פליישר, מגמת ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות

 תאור כללי של חטיבת הלימודים

הפקולטה מקיימת חטיבת לימודים מיוחדת ללימודי שיווק עם התמחויות בשיווק מוצרי מזון, חקלאות, סביבה ותיירות. מטרת התוכנית היא להכשיר בוגרים בעלי מקצוע בשיווק עם ידע אגרוטכני וטכנולוגי בהקשר של אחסון ושינוע מוצרי מזון, חקלאות וסביבה. במהלך הלימודים יכירו הסטודנטים את המוסדות ואת ערוצי השיווק למוצרי חקלאות, מזון ותיירות בארץ ובחו"ל.

 

בוגרי החטיבה יקבלו, כמקובל, את התואר "בוגר במדעי החקלאות" או "בוגר במדעי התזונה". התמחותם בחוג בו הם רשומים ובחטיבת הלימודים "חקלאות כלכלה שיווק" יצוינו בתעודה ובאישור הלימודים והציונים.

 

קבלה לחטיבה

 

יתקבלו תלמידים אשר רשומים בחוגים: "מדעי הצמח בחקלאות" (710); הגנת הצומח (715); כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות (717 מסלול א' או ב'); מדעי בעלי חיים (718); ביוכימיה ומדעי המזון (722); מגמת ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות (729) אשר סיימו בהצלחה את כל חובות שנה א' בחוג. תלמידי חוגים שאינם נזכרים לעיל ומעונינים להירשם לחטיבה, יפנו אל ראש החוג בו הם לומדים.

 

מלגות הצטיינות

 

החטיבה בחקלאות כלכלה ושיווק רואה כיעד את הכשרת התלמידים המצטיינים מכל הפקולטה.

מלגות הצטיינות שאינם תלויות במצב כלכלי יחולקו לתלמידים הטובים ביותר באופן יחסי מכל התמחות. המלגות הן לתלמידי שנה ב' וג' לפי מדרג ציונים ממוצע.

לדוגמא, בשנת הלימודים תשס"ה חולקו מעל ל 30 מלגות בסכום כולל של כ 75,000 ש"ח.

 

פרוט קורסי חובה ובחירה ניתן לראות בתוכנית הלימודים בהתאם לחוג הראשי של התלמיד (מסלולי לימודים לבוגר).