מסלולי בוגר
מסגרות לימודים
סדרי ההרשמה ותנאי הקבלה
עומס הלימודים ומשך הלימודים
מעבר חוג
תכנית אמירים למצטיינים
קורסים במכון הבינאוניברסיטאי באילת
תרגיל סמינרי, תרגיל מחקר
תכנית אמירים למצטיינים

תכנית "אמירים" – תוכנית מצטיינים למדעי החקלאות

פקולטה: חקלאות, מזון וסביבה

קמפוס: רחובות

אודות התוכנית:

מצטיינים? מקומכם איתנו.

תכנית "אמירים" היא תכנית לימודי מחקר ייחודית לסטודנטים מצטיינים המבוססת על השתתפות הסטודנטים בתרגיל מחקר רב-היקף אשר יתבצע במעבדות המחקר בפקולטה כבר במהלך התואר הראשון. אנו מציעים לסטודנטים בתכנית להרכיב מערכת לימודים אישית בהתאם לפרויקט שלהם, ואף להשתלב בלימודי קורסים מתקדמים.

כל סטודנט בתוכנית יזכה לחונך מבין המרצים בפקולטה בהתאם לתחומי העניין שלו, יצטרף לקבוצת מחקר פעילה ויבצע מחקר כבר במהלך התואר הראשון. מבנה הלימודים יהיה בהתאם לתכנית האישית שתיקבע בתיאום עם ראש החוג, מרכז התכנית והחונך האישי.

בתעודת הבוגר ירשם שהסטודנט סיים תכנית "אמירים" לתלמידים מצטיינים.    אמירים מצטיינים: 2012 2013 2014 2015 2016

למה כדאי להצטרף לתכנית "אמירים":

תכנית "אמירים" היא ייחודית לאוניברסיטה העברית והיחידה מבין תכניות המצטיינים במוסדות האקדמאיים השונים המציעה מערכת לימודים המיועדת רק לסטודנטים המשתתפים, בשילוב ביצוע מחקר פעיל. התכנית נבנתה במיוחד לתלמידים בעלי יכולות גבוהות, אמביציה וסקרנות מדעית.

היא מציעה לסטודנטים מצטיינים לשלב התנסות מחקרית כבר בלימודי התואר הראשון ולהשיג יתרון וניסיון מעשי בתום לימודי התואר. התוכנית מעניקה כלים להצלחה בעולם האקדמי ולכן מתאימה במיוחד לסטודנטים שמתכננים להמשיך בלימודים לתארים מתקדמים.

התכנית מתגאה בלימודים במסגרת קבוצה קטנה ואיכותית, פעילויות העשרה, סגל הוראה שנבחר בקפידה ופטור משכר לימוד לסטודנטים. וותק של 25 שנים מעניקים לתכנית זו את מעמדה.

הצטרפו אלינו! לתכנית המצטיינים מהמבוקשות בארץ, הכוללת גם מלגת לימודים.

אפשרויות ההמשך של בוגרי התכנית:

בוגרי התכנית בעבר המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

 • מסלול מקוצר וממומן להשלמת תואר מוסמך על בסיס הפרויקט באותה המעבדה.
 • המשך ללימודים מתקדמים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות.
 • התמקצעות בתחום הלימודים בעזרת הכלים המצוינים שמציעה התכנית.
 • השתלבות בתעשיות שונות: בתעשיית הביו- דיזל, בתעשיית ההיי טק, בתעשית הביו-טק
 • תעסוקה בחברות פיתוחים ויישומיים של טכנולוגיות חקלאיות.
 • השתלבות במגזר הציבורי במגוון משרות: משרד החקלאות, נציבות המים, שירות ההידרולוגי, מכון הגיאולוגי, משרד להגנת הסביבה, משרד התשתיות, בחברת "מקורות" ועוד.

מבנה הלימודים:

אנו מציעים לסטודנטים מצטיינים להצטרף לתוכנית החל מהסמסטר השלישי של התואר הראשון ולסיימה בתום הסמסטר השישי. סטודנטים שיוזמנו להשתתף (על בסיס הישגי שנה א), יבחרו מנחה מהפקולטה וישתלבו במעבדת המחקר שלו לביצוע תרגיל המחקר.

לאחר בחירת המנחה ונושא תרגיל המחקר, ירכיב הסטודנט תוכנית לימודים אישית המותאמת לנושא שבחר. כאשר תרגיל המחקר יהווה 25% מהיקף הלימודים לתואר. במהלך הסמסטרים 3-6 והקיץ, יבצע הסטודנט את המחקר בהדרכת המנחה וישתתף במפגשי העשרה של התוכנית. עם תום הסמסטר השישי, התלמיד יגיש את תרגיל המחקר בפורמט של עבודת גמר, ויציג את מחקרו במפגש "יום אמירים" חגיגי בצורת הרצאה ופוסטר. היתרון הגדול של התוכנית, בצד ההתנסות המעשית, הוא האפשרות להמשיך ולפתח את תרגיל המחקר כבסיס ללימודי המשך של הסטודנט בפקולטה במסלול ישיר לתואר שני או לדוקטורט.

תנאי קבלה והשתתפות:

סטודנטים המסיימים את לימודי השנה הראשונה בממוצע משוקלל של 94.0 ומעלה והיקף הלימודים בשני הסמסטרים הראשונים כולל את כל קורסי החובה של שנה א' בחוג יוזמנו להצטרף לתוכנית. הסטודנטים ישיגו ממוצעי ציונים שלא יפחתו מ- 90 במהלך שנה"ל השנייה והשלישית. תרגיל המחקר יוגש עם סיומו כעבודה, פוסטר והרצאה שיעברו שיפוט, והציון המשוקלל ייכלל בחישוב ממוצע ציוני תואר הבוגר.

מלגות – סטודנטים בתוכנית זכאים למלגת "אמירים" בהתאם להתקדמותם במטלות פרויקט "אמירים", ושמירה על ממוצע הציונים הנדרש.

מעבר למוסמך מקוצר ומהלכו

המשך עבודת אמירים למוסמך תתבצע במעבדתו של מנחה פרויקט האמירים. במהלך השנה השלישית של הבוגר ניתן לבצע ולאחסן קורסי מוסמך (עד 12 נ"ז), כחלק מתוכנית הלימודים. במהלך ההרשמה לתואר השני יגיש הסטודנט תכנית לימודי למוסמך, כולל הקורסים שאוחסנו, ותכנית מחקר להמשך העבודה על פי הנחיות הפקולטה. בתום ביצוע הקורסים והמחקר ייבחן הסטודנט על פי כללי החוג אליו הוא שייך.

ייעוץ:

רכזת התכנית: פרופ. אפרת מונסונגו-אורנן efrat.mo@mail.huji.ac.il

שעות קבלה: יום ד 13-15

מזכירת התכנית: קארן ידלין kareny@savion.huji.ac.il

טל. 08-9489431

מזכירות לענייני הוראה, צריף 5, ימים א –ה 10-12 ו 13 - 15

אמירים מצטיינים 2012 2013 2014 2015 2016

ב. תנאי קבלה והשתתפות בתכנית אמירים

 • ניתן להצטרף לתכנית במהלך הסמסטר השלישי ללימודים, בהתאם לתנאי הקבלה המפורטים להלן.
 • תלמיד המסיים שנה א' בממוצע משוקלל של 94.0 לכל הפחות, ובתנאי שהיקף לימודיו בשני הסמסטרים הראשונים היה 45 נ"ז לכל הפחות ובתנאי שסיים את חובות שנה א' בחוג שבו הוא לומד.
 • התלמיד קיבל הזמנה להצטרף לתוכנית אמירים.
 • תלמיד אמירים יוכל להמשיך בתכנית בשנים ב' ו- ג' אם ממוצע ציוניו, בכל שנה, לא יפחת מ- 90.0.
 • התלמיד יחויב בתרגיל מחקר (מס קורס 65011) שהיקפו יהיה 25% מסה"כ נ"ז לתואר.
 • תרגיל המחקר יוגש עם סיומו כעבודה, פוסטר מדעי והרצאה. כל ההגשות תעבורנה שיפוט לקביעת ציון. הציון של תכנית אמירים ישוקלל מהציונים החלקיים של העבודה (60%), הפוסטר (20%) וההרצאה (20%).
 • הציון המשוקלל של תכנית אמירים ייכלל בחישוב ממוצע ציוני הבוגר.
 • בתעודת הבוגר ירשם שהתלמיד סיים תכנית "אמירים" לתלמידים מצטיינים.
 • תרגיל המחקר יוכל לשמש בסיס ללימודי המשך של התלמיד בפקולטה (מוסמך או מסלול ישיר לדוקטורט).

ג. מלגות לתלמידי אמירים

 • תלמיד המצטרף לתכנית אמירים, והמגיש תכנית מחקר (סעיף ה) עד סוף הסמסטר הרביעי ללימודיו, יהיה זכאי למלגת "אמירים", ששיעורה יהיה עד גובה שכר לימוד מלא (בהתאם למשאבים המצויים בידי הרקטור) – ובתנאי שלתלמיד אין מלגת לימודים או פרס לימודים ממקור אחר באוניברסיטה העברית (למעט ממדור סיוע), או מלגת לימודים המועברת באמצעות הפקולטה או האוניברסיטה.
 • מועד בדיקת זכאות למלגה לתלמידים שסיימו שנה ב' (ארבעה סמסטרים) או שנה ג' יהיה עד 1.9 בסיומה של כל שנת לימודים.
 • תלמיד אמירים המגיש את עבודת מחקרו לשיפוט עד סוף הסמסטר השישי ללימודיו, וממוצע ציוניו לשנה ג' ובכלל זה הציון על תכנית אמירים – 65011 (65012 לחוג 717 עומד על 90.0 לכל הפחות, יהיה זכאי למלגת "אמירים", ששיעורה יהיה עד גובה שכר לימוד מלא (בהתאם למשאבים המצויים בידי הרקטור) – ובתנאי שלתלמיד אין מלגת לימודים או פרס לימודים ממקור אוניברסיטאי אחר, או מלגת לימודים המועברת באמצעות הפקולטה או האוניברסיטה.

ד. מהלך הלימודים בתכנית אמירים

 • תלמידים מצטיינים (סעיף ב') יוזמנו ע"י רכז תכנית אמירים להצטרף לתכנית.
 • תלמידים מהנ"ל המעוניינים יופנו ליו"ר חוג הלימודים, כדי לאתר מדריך לתרגיל המחקר.
 • מומלץ שכל תלמיד יבדוק יותר ממעבדת מחקר אחת קודם שיחליט על מדריך ונושא.
 • עם מינוי מדריך לתלמיד, תורכב עבורו תכנית לימודים אישית (סעיף ה') ע"י המדריך ויו"ר החוג. התכנית המודפסת תוגש לרכז תכנית אמירים לאחר חתימת המנחה וראש החוג לשם אישור עד סוף הסמסטר השלישי ללימודים.
 • עם הגדרת נושא המחקר תכתב תכנית תרגיל המחקר (סעיף ה'). התכנית תוגש לרכז תכנית אמירים לאחר חתימת המנחה לשם אישור עד סוף הסמסטר הרביעי ללימודים.
 • עם סיום מחקרו, יגיש התלמיד עבודה (סעיף ח') המסכמת את מחקרו. העבודה, שתוגש עד סוף הסמסטר השישי ללימודיו, תשמש בסיס להכנת פוסטר והרצאה. הפוסטר וההרצאה יוגשו ביום כינוס מיוחד אשר יוקדש לבוגרי תכנית אמירים.

ה. הגשת תכנית לימודים אישית והצעה לתכנית מחקר

 • תלמיד אמירים יגיש לרכז תכנית לימודים אישית והצעה לתרגיל מחקר.
 • תכנית הלימודים תוגש לרכז אמירים עד סוף הסמסטר השלישי לכל המאוחר חתומה על ידי המנחה וראש החוג, וההצעה לתרגיל מחקר תוגש עד סוף הסמסטר הרביעי חתומה על ידי המנחה לכל המאוחר. הגשתם – באחריות התלמיד.
 • המסמכים ייבדקו ע"י רכז אמירים, ועם אישורם יורשה התלמיד להמשיך בלימודיו.
 • אי עמידה בלוח זמני ההגשה תגרור הפסקת לימודי התלמיד בתכנית אמירים.
 • תכנית הלימודים האישית תכיל לימודים בהיקף זהה להיקף הקבוע לכלל תלמידי הבוגר ותכלול את תרגיל המחקר בהיקף של 25% מסה"כ נ"ז לתואר. בתכני התכנית תתאפשר גמישות, כמו פטור מקורסי חובה, ויתור על דרישות מקדימות או צמודות, או הצטרפות לקורסי מוסמך. תכנית הלימודים תוגש במסמך ייעודי הכולל את פרטי התלמיד, שם המדריך, נושא תרגיל המחקר, שמות הקורסים, וחתימות של התלמיד, המדריך ויו"ר החוג.
 • ההצעה לתרגיל המחקר תוגש באופן הבא:
 • בעמוד הראשון יופיעו הנתונים הבאים:

בראש העמוד ייכתב: "תכנית אמירים"

בשורה הבאה: "הצעה לתרגיל מחקר המוגשת לאישור רכז תכנית אמירים"

תאריך הגשת התכנית

שם התלמיד ות"ז

חוג לימודים

שם המדריך

שם התרגיל בעברית

אישור התכנית חתום ע"י התלמיד, המדריך ויו"ר החוג

בעמודים הבאים תיערך ההצעה בהתאם לסעיפים הבאים:

מבוא כללי (עמוד עד שנים לכל היותר)

הצגת הבעיה וההיפותזה העומדת למבחן (פיסקה עד שתים לכל היותר)

מטרות התרגיל (פיסקה עד שתים לכל היותר)

שלבי העבודה (עמוד לכל היותר)

רשימת ספרות (ערוכה בהתאם לפרסומים ב- Annual Reviews)

ו. הנחיות להכנת פוסטר

 • עם סיום עבודת המחקר יכין תלמיד אמירים פוסטר ובו עיקרי ממצאיו.
 • הפוסטר יוצג בפני קהל הפקולטה (תלמידים ומורים) ביום כנס לבוגרי תכנית אמירים, שיתקיים במהלך החודש האחרון של שנת הלימודים.
 • הפוסטר יישפט ע"י 2 שופטים אשר ימונו ע"י רכז תכנית אמירים, ויקבע לו ציון שיהווה 20% מציון התכנית. הקריטריונים לקביעת ציון יהיו: אופן הצגת הפוסטר, ארגון התוצאות בתוכו, איכות הנתונים והצגתם.
 • הכנת הפוסטר וארגונו:
 • ממדי הפוסטר 120x90. יש להכין את הפוסטר לאורך ולא לרוחב.
 • הפוסטר יוכן באמצעות PowerPoint ויודפס על נייר מבריק ביחידת השכפול או מחוץ לפקולטה.
 • בראש הפוסטר יופיע שם תרגיל המחקר, ומתחתיו באיות קטן יותר שמות המחברים (התלמיד ומדריכו, בד"כ), והמחלקה שבה נעשה המחקר.
 • בפוסטר תופענה גלופות ובהן תקציר, מטרות מחקר, תוצאות ומסקנות. מומלץ לתלמיד לעיין בפוסטר בקבוצת המחקר שבה עובד כדי לתכנן את המצג באופן יעיל.

ז. הנחיות להכנת הרצאה על תרגיל המחקר

 • במקביל להכנת הפוסטר, יכין תלמיד אמירים הרצאה בת 15 דקות על עבודת הגמר.
 • ההרצאה תינתן בפני קהל הפקולטה (תלמידים, מורים ואורחים) ביום כנס לבוגרי תכנית אמירים.
 • ההרצאה תישפט ע"י 2 שופטים, וייקבע לה ציון שיהווה 20% מציון התכנית. קריטריונים לשיפוט יהיו: בהירות ההרצאה, איכות המידע שבה, איכות המצגת, ואיכות התשובות שייתן התלמיד לשואלים.
 • ההרצאה תלווה במצגת שקופיות ממוחשבת (PowerPoint).
 • ארגון ההרצאה והמצגת:
 • השקופית הראשונה תכלול את שם ההרצאה, שם המרצה (תלמיד אמירים), שם המדריך והמחלקה שבה נעשה המחקר.
 • בשקופיות הבאות יופיעו מטרות העבודה, שיטות עיקריות (לא חייב להופיע כיחידה נפרדת), תוצאות, דיון ומסקנות.
 • מומלץ להיעזר בסייענים מקוונים (כגון אלה של MicroSoft) לצורך תכנון נכון של שקופית (צבע רקע, שילוב צבעים, גודל אות ועובייה, גודש אינפורמציה מילולית ו/או גראפית).

ח. הנחיות לכתיבת עבודת הגמר

 • עם סיום תרגיל המחקר יכתוב התלמיד עבודת גמר ויגישה למדריכו לשם בדיקה ותיקון.
 • לאחר קבלת אישור המדריך, יגיש התלמיד את העבודה ב- 2 עותקים כרוכים בכריכה זמנית (ספירלה) לרכז תכנית אמירים. העבודה תוגש עד סוף הסמסטר השישי ללימודים (היום האחרון ללימודים). עם מסירתה, תימסר העבודה לשיפוטם של שני שופטים, אשר ימונו ע"י רכז התכנית. ציון על העבודה יהווה 60% מן הציון על תרגיל המחקר.
 • עם סיום שיפוטה, ובמידה והדבר נחוץ, תוחזר העבודה לתלמיד על מנת להכניס בה תיקונים.
 • מבנה העבודה וארגונה:
 • העבודה תודפס בשפה העברית על גבי נייר A4 ברווח וחצי משני צדי הדף.
 • היקף העבודה (ללא מקורות ונספחים) לא יעלה על 30 עמודים.
 • בעמוד הראשון ובכריכה ייכתב: נושא התרגיל (בחלק העליון) ולאחריו – "עבודת גמר בתכנית אמירים לתלמידים מצטיינים המוגשת לפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע''ש רוברט ה. סמית של האוניברסיטה העברית בירושלים". בחלק התחתון של העמוד ייכתב שם התלמיד ותאריך (חודש ושנה בלבד, עברי ולועזי) ההגשה.
 • בעמוד הבא: "עבודה זו נעשתה בהדרכת..." (שם המדריך, תוארו ושם החוג).
 • העמוד השלישי עשוי לשאת הקדשה, אם בכך מעוניין התלמיד.
 • בעמוד הרביעי – תוכן עניינים.
 • בעמוד החמישי – תקציר.
 • החל מן העמוד השישי תיבנה העבודה כמקובל: מבוא וסקירת ספרות, היפותזה ומטרות העבודה, שיטות וחומרים, תוצאות ודיון.
 • מקורות: ציון המקורות בטקסט ייעשה על ידי מספור כרונולוגי. רשימת הספרות תיערך כמקובל בעיתוני Annual Reviews.

אמירים מצטיינים 2012 2013 2014 2015 2016

תשע"ב

תלמיד/ה חוג נושא העבודה הפרויקט בוצע בהנחית:
סרגי אנפילוב 718

השפעת שומן החלב על ההתפתחות והתכונות המכאניות
של העצם בחולדות צעירות

poster
אפרת מונסונגו אורנן
רון שחר
דנה בר צבי 718

שיפור והשבחה בשיטות גנטיות של עדרי עיזים

גילה כחילה
משה קול
ליאור גדות 718

דינמיקת הנגיעות בחיידק Cardinium ב- Culicoides imicola
לאורך השנה בשני ישובים בעלי שונות גיאוגרפית

יובל גוטליב
נעמה גלוברמן 718

מסלולי בקרה של סינתזת הורמוני רבייה באמנון הייאור

ברטה סיוון
רון הדס 718

בחינת השפעתם של פטלטים ובי-פנילים עתירי כלור,
משבשי פעילות אנדוקרינית, על התפתחות זקיק שחלת הבקר

poster
צבי רוט
מיכל הר-טל 712 poster

השפעת קלציטריול על לוחית הגדילה והתארכות העצם

אפרת מונסונגו אורנן
רותם זלינגר 717

בחירת המזון של אנשים כתלות בחברה (הרכב, קירבה, כמות אנשים וכו') בה הם נמצאים

אמיר היימן
אור יהלום 718

אפיון ותפקידה הביולוגי של רקמת הנדן בצמחי 3C

מנחם מושליון
רותם כהן 712

השפעה של תזמון אכילה ומזון עתיר שומן על מקצבים מטבוליים יממתיים

אורן פרוי
שביט מדהלה 717

אופן התמחור במשק המים בישראל למשקי הבית ולתאגידי המים העירונים

אלי פיינרמן
מתי מזרחי 718

חקר מנגנוני הפלישה של חיידקי אשרכיה קולי מחוללי דלקת בדרכי השתן לאפיתל בשתן באדם

נחום שפיגל
בועז סלע 718

השפעת תוספת של טנינים וספונינים למנת בעלי גרה על ייצור מתאן ויעילות ניצול האנרגיה בכרס

סמיר מבג'יש

תשע"ג

תלמיד/ה חוג נושא העבודה הפרויקט בוצע בהנחית:
טל אזאגי 718

בדיקת כשרות היתוש כולכית מצוייה כוקטור לנגיף הקדחת הקיקיונית

אייל קלמנט
מיכל איזנברג 722

אל תהיה כבד (שומני) – על כולסטרול, כבד ומה שביניהם

אורן תירוש
אלקיים ענת 718

אוטופאגוציטוזה ודלקת

רם רייפן
בלנק חבקין טל 722

מעורבות חומרים נדיפים מביחסי גומלין בין חיידקים

יעל הלמן
גרובר נעמה 718

בקרת ביטוי רצפטור לנוירוטרנסמיטור וקישורו לליגנד באמנון,
של גן המעורב במסלול הרבייה בדגים

ברטה סיוון
שי דוכין 710

הגברת תרופה למלריה בטבק

poster
סשה ויינשטיין
חזן ליזי 722

מה מריר בגבינה שלי?

poster
מאשה ניב
יערי עדן 710

השפעת אור על מבנה ותפקיד מערכת אור

צח אדם
יערי עירא 717

בדיקת עלות-תועלת של שימוש בגידולי כיסוי להדברה
ביולוגית של אקרית החלודה בעצי הדר

אלי פיינרמן
לדור דר 712

פיתוח שיטה כמותית להערכה אנטומית של פגיעה וסקולרית קוגנטיבית בחולדות

אהרון טרואן
לוי טל 718

איתור אתרים בגנום המשפיעים על און-כלאיים בשמרים

ליאור דוד
סילוצקי קטי 712

הסוד להרזיה מצוי בפטריה

בטי שורץ
עשת שקד 710

גידולי כיסוי לעידוד מגוון המינים וההדברה הביולוגית בפרדס

משה קול
ציטרין מרדכי 717

שימוש בצופר הרכב והשפעותיו על נהיגה

איל ארט

תשע"ד

תלמיד/ה חוג נושא העבודה הפרויקט בוצע בהנחית:
בורג חן 712

השפעת הרכב ותזמון מתן מזון על ביטוי ופעילות החלבון BDNF

אורן פרוי
גניש עידית 717

השכלה אקדמית אל מול הכשרה מקצועית

יקיר פלסנר
דדון מעיין 722

השפעת מזון עתיר שומן על חילוף החומרים היומי

אורן פרוי
כרמי עדי 712 poster

השפעת משקאות קלים על תהליכי גדילה והתפתחות השלד

אפרת מונסונגו אורנן
מידניק אושרי 717

השפעת אופן הצגת מידע קלורי על בחירת מנות במסעדה

איל ארט
אמיר הימן
ניגן בעז 710

הפוטנציאל להשתנות – האם ביטוי של גן אחד יכול להוביל ליצירת נצר משורש?

ליאור אשד ויליאמס
סרוסי גיא 722

חלבונים נוגדי קפיאה והשפעתם על תהליכי חמצון בשומן בשר

עידן ברסלבסקי
יוסי קנר
שטרן יוסי 710

מנגנוני בקרה למעבר מים בצמח

מנחם מושליון
שפייזר כצנל עדי 712

השפעת שמני מאכל על חמצון בשר אדום במודל קיבה

אורן תירוש
יוסי קנר
שפירא גל 718

השבחה קומבינטורית על ארטמיזין,
תרופה נגד מלריה, בצמחים ארנסגניים

poster
סשה וינשטיין

תשע"ה

תלמיד/ה חוג נושא העבודה הפרויקט בוצע בהנחית:
אידלין-הררי עופר 715

אבולוציה של אנזימי נטרול רעלים בקומפלס המינים של כנימת עש הטבק

שי מורין
אשד תום 718

קדחת המערות – קרציית המערות בישראל ונגיעותה בחיידק מחולל מחלה

גד בנעט
אליק אליהו 712

מטבוליזם ברזל בסוכרת מסוג 2

רם רייפן
בלומנרייך שני 722

השפעות ויטמין 9B והזדקנות על ביטוי מוחי של גנים הקשורים לדמנציה

poster
אהרון טרואן
גדות עומר 718

בקרה ואיזון בתזונת דבורת הדבש

poster
שרון שפיר
דהן עופר 710

אמצעים לאיתור גנים מפטריות לשיפור הפקת ביו-דלק

עודד ירדן
ישראלי אלון 710

מפרח לפרי: עגבנייה, אוקסין ומה שביניהם

poster
נעמי אורי
לוי שניר 717

מה יהיה גובה הפנסיה שלנו?

poster
איל קמחי
מדהלה אורי 722

ביטוי ואפיון חלבוני משי עכביש רקומביננטיים ליצירת סיבים

עודד שוסיוב
מונפרד חן 718

עדרי בקר בישראל: סכנה לשחפת?

גילה כחילה
שושנה נועה 718

ביטוי גנים ע"י החיידק Coxiella בקרציית הכלב

יובל גוטליב
שנהב לי-אור 712

שומן טרנס - מה הוא עושה לכבד שלנו?

poster
אורן תירוש
אפרת מונסונגו אורנן
שרעבי ניצן 722

חיזוי הפעלה של קולטני טעם מר בעופות

poster
מאשה ניב

ללא שנה

תלמיד/ה חוג נושא העבודה הפרויקט בוצע בהנחית:
אוחיון נטע 712

The role of Omega 3 Fatty Acids in Bone Formation and Elongation

poster
בטי שורץ
אפרת מונסונגו אורנן
אליאור נילי 718

פיתוח שיטות מתקדמות לחקר תעלות יונים בזרמת פרים

poster
צביקה רוט
גרוסמן דנה 718

השפעה של פטלטים, משבשי פעילות אנדוקרינית, על ביציות בקר

poster
צביקה רוט
דרוקר שקד 718

השפעת מתן תוסף תזונתי המכיל יחס גבוה של חומצות שומן מסוג אומגה- 3 על איכות תאי הזרע בפרים

poster
צביקה רוט
כפיר טל 712

ביסוס כלי מחקר להבנת תפקיד הסיליה בכונדרוציטים?

poster
אפרת מונסונגו אורנן
פרידמן ערן 718

טיפולים הורמונאליים לשיפור פוריות קיץ וסתיו בפרות חלב

poster
צביקה רוט
צור ניצן 717

שינויים בהתפלגות גודל המשק החקלאי בישראל בין השנים 1971-1995

poster
איל קמחי