זכאים למועד מיוחד סמסטר ב' תשע"ו - נכון ל:19.9.16

תאריכי הרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ז - "רישום-נט"

זכאים למועד מיוחד סמסטר א' תשע"ו - נכון ל 10.8.16

קורסי הכנה במקצועות המדעיים וסמסטר קיץ
המדור ללימודי חוץ של הפקולטה מקיים קורסי הכנה במקצועות מתמטיקה, פיסיקה וכימיה בחופשת הקיץ שלפני תחילת שנה"ל.
שעות הלימודים הם בכל יום משעה 12:30 ועד שעה 18:00. פרטים נוספים וטפסים בחוברת.

הליך סגירת תואר "בוגר"

איגרת למתקבל לשנת הלימודים תשע"ז

מצב אקדמי – הנחיות לבדיקה עצמית (לקראת סיום תואר בוגר)

שעת מבחן - כל המידע הדרוש על מנת לעבור את תקופת הבחינות בשלום

חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל

היחידה לתמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה

שירותי ייעוץ פסיכולוגיים