תאריכי הרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ג -

"רישום-נט"

תלמידים יקרים,

שנת הלימודים תשע"ג תפתח ב 21.10.2012

כנס שנה א' לתלמידי תואר "בוגר" יתקיים ביום ה' 18.10.2012 בשעה 10:30.

הזמנות ישלחו סמוך למועד הכנס

להלן סדרי ההרשמה לקורסים לשנת הלימודים תשע"ג ומועדיו.

תלמידי הפקולטה יירשמו לקורסים באמצעות מערכת הרישום: "רישום–נט", המאפשרת לתלמידים הרשמה עצמאית לקורסים דרך האינטרנט. ניתן להירשם מכל עמדת מחשב בעלת גישה לאינטרנט.

כתובת אתר ההרשמה: https://rishum-net.huji.ac.il

מערכת "רישום-נט" תהיה פתוחה להרשמה בתאריכים לפי הפירוט שלהלן:

תואר

שנה

תקופת רישום

ימי תמיכה בלעדיים*

ימי תמיכה נוספים*

 

בוגר

א

9.9-20.10

9.9-13.9

14.10-18.10

בוגר

ב

9.10-20.10

9.10-11.10

14.10-18.10

בוגר

ג ומעלה

19.9-20.10

19.9-20.9

23.9-24.9

14.10-18.10

מוסמך
(כולל השלמה והכנה למוסמך)

Ph.D

ד"ר לווטרינריה

כל השנים

19.9-20.10

19.9-20.9

23.9-24.9

14.10-18.10

* מוקדי תמיכה להרשמה לקורסים יפעלו בתקופת הרישום בימים א' – ה' (בחגים ובסופי שבוע לא תהיה תמיכה):

מענה לפניות בין השעות 8-15 בכתובת: http://pnyot.huji.ac.il/agri/

2) קבלת קהל במזכירות לענייני הוראה בין השעות 10:00-14:00 בצריף 5.
התמיכה תינתן רק על פי המפורט בטבלה - בהתאם לתואר ושנה לתואר.

שנתון תשע"ג של הפקולטה לחקלאות יימצא לצפייה מאמצע חודש יולי באתר האינטרנט: http://limudim.agri.huji.ac.il

הודעות שוטפות בעניין ההרשמה יישלחו בדוא"ל ויתפרסמו באתר הבית של הפקולטה – בהודעות לתלמידים.