תוכניות משולבות למוסמך גנומיקה וביואינפומטיקה (5881) arr לאתר התוכנית הידרולוגיה ומשאבי מים (589) arr לאתר התוכנית לימודים עירוניים ואזוריים (803) arr התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה (804) arr