שירותים בפקולטה
שירותים אוניברסיטאיים
שירותים אוניברסיטאיים
ניתן לקבל מידע על השירותים האונבירסטאיים הבאים:
1. אתר האוניברסיטה העברית: http://www.huji.ac.il

2. מידע אישי לסטודנט: http://www.huji.ac.il/info/students
מידע אישי לתלמידים בנושא בחינות, ציונים, מלגות, תשלומי שכר לימוד ושכר דירה וכן קבלת אישור תלמיד/ה .

3. דיקנט הסטודנטים: http://studean.huji.ac.il
משרד דיקנט הסטודנטים מטפל בנושאים: מעונות, הטרדה מינית, רווחה, מילואים שירתי ייעוץ, מעורבות חברתית, מרכז למידה לעיוורים וכבדי ראיה, מרכז לקידום סטודנטים עם ליקויי למידה, שירותי דת ומסורת וארגוני סטודנטים.
מעונות: ועדת שיכון בפקולטה עוסקת בשיכונם של הלומדים ברחובות במעונות הסטודנטים. פרטים על תנאי השיכון ניתן לקבל אצל האחראי על המעונות, בנין המעונות מס' 3, חדר 4, טל' 08-9473177. בקשה לדיור יש למסור לאחראי על המעונות על גבי טופס, שניתן לקבל במשרד המעונות.
שירותי הייעוץ: שרותי היעוץ מעניקים לסטודנטים טיפול בבעיות אישיות, משברי חיים ובבעיות למידה. כמו כן מטפל השירות בקבוצות סטודנטים מיוחדות. בשרותי היעוץ צוות מקצועי ומיומן. הפניה לשירות ותהליך היעוץ נשמרים בתנאי סודיות מוחלטת ולא יימסרו לגורמים שמחוץ לשירות. פרטים על היעוץ הפסיכולוגי ברחובות - במשרד היועץ (המשרד ממוקם בכניסה של השער האחורי- חנקין,צמוד לאקדמון) ובמזכירות. סטודנט הזקוק לעזרה מיידית יכול להתקשר בשעות הלילה וכן בסופי שבוע ובחגים לטל' 02-5882685 ולהשאיר הודעה.
נציג דקן הסטודנטים בפקולטה, ד"ר עליזה שטרק, תקבל תלמידים ביום ב' בין השעות 13-16 בחוג למדעי התזונה. ניתן לפנות בטלפון 08-9489612 או בדוא"ל: Aliza.Stark@mail.huji.ac.il (נציג דקן הסטודנטים איננו משמש כתובת לתלונות, תלונות יש להפנות למזכירות או לנציג פניות לסטודנטים). כל תלמיד/ה רשאי/ת לפנות ולהתקבל לראיון אצל דיקן הסטודנטים.

4. אגודת הסטודנטים: http://www.aguda.org.il
לאגודה שלוחה בקמפוס רחובות. כל סטודנט של הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה זכאי להיות חבר באגודת הסטודנטים של הפקולטה.
במסגרת פעילות האגודה ניתנת עדיפות ברורה לחבריה.
משרדי האגודה נמצאים בבנין ריזפלד -טל' 08-6215145
יו"ר אגודת סטודנטים בפקולטה בשנת הלימודים הנוכחית - נועם ראשד.

5. הנגשת האוניברסיטה לאנשים עם מוגבלויות: http://accessibility.huji.ac.il/

6. אתר מלגות הלוואות ופרסים: http://www.huji.ac.il/huji/adm_milgot.htm
תלמידי הפקולטה יכולים לפנות בבקשות סיוע גם באמצעות מזכירת המזכירות לענייני הוראה ותלמידים גב' צביה דגן - 08-9489331.
מדור סיוע - כתובת דוא"ל - siua@savion.cc.huji.ac.il

7. אתר ספריות האוניברסיטה: http://www.huji.ac.il/huji/library.htm
הספריה לחקלאות, מזון וסביבה ממוקמת בבניין קנדי-לי ב', ופתוחה בימים א' עד ה' בין השעות 9:00 - 19:45 (בחופשות, בתקופת בחינות ובמועדים מיוחדים יש להתעדכן בשינויי שעות הפתיחה).
הספריה היא חלק מרשות הספריות של האוניברסיטה העברית, ומשרתת את התלמידים ואת חברי הסגל האקדמי והמנהלי של הפקולטה לחקלאות. כל סטודנט של האוניברסיטה העברית רשאי לשאול ספרים מכל אחת מספריות הרשות.
הספרייה נפתחה בעיצובה החדש כמרכז מידע ספרייתי ביוני 2011. מרכז המידע כולל משאבים בפורמטים שונים. לתיאור מפורט של האוספים ראו באתר הספריה:
http://www.agri.huji.ac.il/library/hebrew_collections.html
בספרייה חדרי לימוד בקבוצות הכוללים מסכי LCD, חדר שקט, כיתת מחשבים, ועמדת נגישות. בנוסף לספרים,ניתן גם לשאול מחשבים ניידים,אוזניות לשימוש בתוך הספרייה ומודמים סלולרים לתקופת המילואים.
יעץ צוות היעץ של הספרייה נותן שירותי יעץ פרטני לסטודנטים וחברי סגל המבקשים שירות זה. היעץ כולל סיוע בהתמצאות במשאבי הספרייה השונים. הדרכות קבוצתיות ניתנות לפי תוכנית הלימודים והן תנאי לקבלת אישור זכאות לתואר.
השאלה בין-ספרייתית שירות בתשלום, המאפשר לסגל ולסטודנטים של הפקולטה לחקלאות, הזמנת פריטים כתבי עת אשר אינם מצויים באוסף הספרייה – מספריות אחרות בארץ ובעולם. עלויות וטפסי ההזמנה מפורטות :
http://www.agri.huji.ac.il/library/interlibraryloan.html
8. חיבור לאינטרנט ודוא"ל לסטודנטים:
http://www.huji.ac.il בחרו "מידע שימושי" - "מחשוב ואינטרנט" - "פתיחת תיבות דואל".

9. שימוש במשאבי מחשוב -
שימוש במשאבי המחשוב של האוניברסיטה, לרבות מחשבים, רשתות, ציוד תקשורת, חומרה, תוכנה וקבצים ( להלן "מחשב") כפוף לתנאים שלהלן:
1. שימוש במחשב הינו אך ורק למטרות אקדמיות ולא לכל מטרה אחרת.
2. קוד השימוש במחשב ו/או הסיסמה האישית (להלן - "הקוד") ניתן לשימוש התלמיד/ה בלבד. יש לשמור על סודיות הקוד ולא להעבירו לכל אדם אחר. התלמיד/ה יישאו באחריות אישית לכל שימוש שייעשה בקוד האישי שלהם.
3. השימוש במחשב מותר אך ורק באמצעות הקוד שניתן לתלמיד/ה ולא באמצעות כל קוד ו/או חשבון אחר.
4. חל איסור חמור להשתמש בקוד של אדם אחר, לצותת לקוי תקשורת נתונים או להתחבר בצורה כלשהיא למשאבי מחשוב של הזולת.
5. התלמיד/ה חייבים להשתמש במחשב בהתאם להוראות החוק ולנהלי האוניברסיטה. יש להישמע להוראות של קצין אבטחת מידע אוניברסיטאי ושאר הגורמים המוסמכים באוניברסיטה ולהימנע מכל פעולה, מעשה ו/או מחדל העלול לגרום נזק למחשב, לנתונים ו/או למידע המאוחסנים בו.
6. אין להשתמש במחשב האוניברסיטה בתוכנות אשר הועתקו שלא כדין ו/או אשר הגיעו לידי המשתמש בכל דרך שיש בה משום הפרת חוק זכויות יוצרים.
7. האוניברסיטה איננה אחראית כלפי התלמיד/ה בכל דרך שהיא לגבי המידע, תוכנות, נתונים ו/או כל הנובע מהשימוש שנעשה במחשב ולא תישא באחריות לנזק ו/או אבדן שעלול להיגרם לתלמיד/ה כתוצאה מהשימוש במחשב.
8. אין להשתמש במחשב האוניברסיטה לשם פריצה למערכות אחרות ו/או לשם השגת גישה בלתי חוקית אליהן.
9. הפרת התחייבות זו מהווה עבירת משמעת ואף עלולה להוות עבירה פלילית.

10. חירום-בטחון : http://www.huji.ac.il/huji/info_emergency.htm
מחלקת הביטחון אחראית על: מניעת פיגועים; פלילים; סדר ציבורי; תנועה וחניה; אבטחת אירועים; אבדות ומציאות.
משרד קצין הביטחון (קב"ט) והמוקד ברחובות ממוקם בשער הרצל. המוקד מאויש 24 שעות בכל ימות השנה. בכל משמרת יש קצין תורן ואחראי-מוקד. טל' מוקד: 08-9489290; מוקד חירום - 08-9489900.

11 בטיחות וגיהות: http://safety.huji.ac.il
כל תלמידי האוניברסיטה העברית חייבים לשמור על כללי הבטיחות המקובלים בעת שהם שוהים בתחומיה. על כל מפגע בטיחותי בשטח הפקולטה יש לדווח למפקח הבטיחות טל' 08-9489037 או למוקד הביטחון בשער הרצל (טל' 08-9489983 - מוקד חירום יום; טל' 08-9489900 - מוקד חירום לילה, ). במקרה של חשד למפגע בטיחותי במעבדות ההוראה או המחקר, על התלמיד להפסיק מייד את העבודה, ולהודיע על-כך למדריך ולנאמן הבטיחות במחלקה.

12. הסדרי חניה:http://www.huji.ac.il/huji/info_services_car.htm
חניה בתוך הקריה מותנית בתווית חניה. זכאים לתוית:
- עובדי האוניברסיטה.
- סטודנטים לתואר שני ומעלה עם כתב מינוי.
- סטודנטים לתואר שני ומעלה ללא כתב מינוי - תמורת תשלום.
- סטודנטים שאינם זכאים לתווית חניה בתוך הקריה יכולים לקבל תווית לחניון מחוץ לשער חנקין.
אי-ציות להוראת החניה יביא לנקיטת צעדים מישמעתיים.

13. תקנון משמעת: http://sites.huji.ac.il/mazkirut/student.html

14. מפות הקמפוסים: http://www.huji.ac.il/huji/search_maps.htm

15. שירותי ספורט

המרכז פתוח בעונת האביב למנויים לפעולות שחיה, מישחק, ספורט בבריכה ובמיתקנים הצמודים אליה. ההנחה, הניתנת לסטודנטים, מיועדת רק לתלמידים מן המנין, ששכר הלימוד בו חויבו לאותה שנה, הוא לפחות 25% של שכר הלימוד השנתי המלא.